23/9/09

W3909 : MAASAIS, FAVES I TRINXADES

Segurament digui molt del seu carisma el que hagi pogut crear, en el aquest submón, certs mots, certes formes d'expressar-se.
Segurament digui encara més que, des de la xarxa, ens hagi esgarrapat a més d'un i de dos un bon grapat de somriures.
Segurament sigui fruit de la passió que posava en pujar a la burra.
En Xavi et deixava emprempta, sempre recordaré que va ser el primer blogger que vaig saludar en persona, i la il.lusió que em va fer. De ben segur, aquesta sigui l'emprempta que en Xavi deixava als companys de trinxades dia rera dia.
Dissabte els companys de Reus travessarem el seu país per arribar als Pirineus, a Andorra. Serà el nostre humil homenatge, una bona trinxada de patata, una d'aquelles travesses a les que segur no faltaria.
No és just això Xavi, merda no és just! Però agafarem el teu testimoni i seguirem fotent-li fava!